o. Anastazy Popiel OFM - gwardian, proboszcz, opiekun Akcji Katolickiej, katecheta,

o. Dominik Siuta OFM – wikary klasztoru, katecheta, opiekun Grupy Religino-Patriotycznej,

o. Albert Drożyński OFM - wikariusz parafii, kapelan szpitala, asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,

o. Adrian Loryś OFM - kapelan sióstr, referent duszpasterstwa trzeźwości, katecheta, kapelan DPS

o. Zdzisław Makowiecki OFM - opiekun Wspólnoty Żywego Różańca, spowiednik, kaznodzieja

Br. Piotr Zadora OFM - zakrystian.