Wyposażenie świątyni jednolite, barokowo-rokokowe, tworzące harmonijną całość z architekturą i polichromią.Architektura kościoła jest skromna, ale ołtarz główny wspaniały, pomyślany pod względem kompozycji przestrzennnej, która dzięki ażurowej konstrukcji uzyskuje piękne światłocienie. Ołtarz składa się z dwóch części:
- przedniej z mensą, tabernakulum oraz bramkami po bokach, stojąca pod łukiem tęczy oddzielającej nawę główną od chóru zakonnego, oraz części przyściennej wieńczącej zaplecki stalli zakonnych obiegających chór. Ołtarz wykonano w latach 1770-1775. Dokonał tego lwowski architekt i rzeźbiarz Maciej Polejowski. Jest praktykowane, że centralnym punktem każdego ołtarza jest obraz lub rzeźba, przedstawiająca osobę patrona, któremu jest ołtarz poświęcony. Autor odstąpił od tego i obraz Matki Boskiej umieścił w przyściennej części kompozycji, w wyższej jego partii.Pierwsza część ołtarza jest bogato ustrojona złocistymi kolumienkami wokół tabernakulum, lustrami powielającymi blask świec, pyzatymi aniołkami na złocistych chmurkach. Kolumny otaczające ołtarz podtrzymują profilowane, półkoliste, bogate belkowanie przerwane w środkowej części, by wierni już od wejścia mogli widzieć cudowny obraz. Na belkowaniu umieścił autor wazony płomieniste, konsole w kształcie wygiętej fali i rzeźby dwóch serafinów. Ich postacie zwrócone są na cudowny obraz. Tanecznym skrętem ciała i wyrazem twarzyczek adorują go. Między kolumnami przezrocza rzeźbiarz ustawił dwie postacie świętych franciszkańskich: św. Bonawenturę i św. Piotra z Alkandry. Św. Bonawentura, myśliciel i filozof, w lewej ręce trzyma księgę, a prawą odchyla gestem retorycznej wymowy. Chociaż nie patrzy na obraz, jego adoracja przejawia się wewnętrznym skupieniem. Św. Piotr z Alkandry jest także pełen godności i skupienia.- druga przyścienna cześć ołtarza jest bogato wystrojona. Ponad centralnym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem widnieje w szczycie rzeźba Trójcy Św., a jej postacie wychylają się z ram ku przodowi, by móc spojrzeć w dół. Dwaj aniołowie po obu stronach wymownymi gestami wyrażają swe uwielbienie Bogurodzicy. Nieznany jest autor obrazu i czas, kiedy został umieszczony w centrum ołtarza. Wiadomo jednak, że już w XVII w wieku w kronice konwentu opatowskiego bernardynów zwany był obrazem Matki Boskiej Pocieszenia i od tego czasu rozwijał się jego kult. W latach ubiegłych, cały ołtarz, wraz ze wszystkimi detalami przemalowywany był wielokrotnie. Podczas ostaneiego remontu w latach 1975-77 odkryto kilka warstw farb pokrywających obiekt. Ostatnia z nich była koloru niebieskawego z bogatym żyłkowaniem i ona nadawała ton wystrojowi. W czasie prac konserwatorskich odkryto liczne złocenia, które następnie przywrócono.