Ekstaza św. Franciszka, vel " Śmierć św. Franciszka" prawdobodobnie O. Franciszka Lekszyckiego, bernardyna, około 1649 roku, ol. pł., wym 210x140 cm. Wyobrażenie "Ekstazy św. Franciszka" podarował kościołowi w Opatowie
w 1674 roku Maciej Dydakiewicz vel Dydaczkiewicz, zarządca dóbr księcia Aleksandra Janusza Ostrogskiego-Zasławskiego (zm. w 1673 roku). Obraz znajdował się zapewne na dworze książecym w Dubnie. Obraz omdlewającego w ekstatycznym zachwyceniu świętego, pod trzymywanego przez anioły wykazuje wpływ dwóch kompozycji Gerarda Seghersa "Zachwycenie św. Franciszka" (w reprodukcji graficznej Lucasa Vorstermana) oraz "Ekstazy św. Teresy z Avili".
Św. Antoni Padewski, około 1649 r. ol. pł., wym 210x140 cm. O. Franciszka Lekrzyckiego, bernardyna. Na podstawie archiwaliów wiadomo, że w 1649 roku wykonany został ołtarz św. Antoniego fundacji Zuzanny Kosińskiej. Obraz świętego ofiarował w tymże roku Stanisław Sierakowski zarządca majętności polskich księcia Władysława Dominika Ostrogskiego-Zasławskiego, wojewody krakowskiego. W XVII i XVIII wieku obraz był przyozdabiany srebrnymi ozdobami sprawionymi przez Teresę z Ossolińskich Moszyńską skarbnikową podlaską i starościnę inowłodzką oraz przez Józefa Rossnowskiego stolnika sanockiego. Frontalnie ukazana postać świętego, podtrzymującego Dzieciątko Jezus była otoczona elementami przyjętymi z rycin różnej proweniencji. Poboczna scena wyjaśniająca przedstawiająca "Cud z Najświętszym Sakramentem" była prawdopodobnie kopią ryciny Paula Pontiusa "Thomyris z głową Cyrusa" według P.P. Rubensa.
Ołtarz św. Anny
z obrazem świętej z ok. 1784r.
Ołtarz św. Jana Nepomucena
z obrazem świętego z II połowy XVIII w.
Ołtarz Immaculaty z obrazem MB Niepokalanej
- II poł. XVIII w.
Ołtarz św. Bonawentury
z obrazem świętego z II połowy XVII w
Ołtarz św. Marii Magdaleny
z obrazem świętej z początku XIX w.

fragment ramy ozdobnej

Fragment ramy ozdobnejAmbona kościelna - kazalnica


Ambona kościelna - kazalnica

Ambona kościelna - kazalnica