Nazwa Projektu:"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013 i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."


W 2011 r.. zakończono konserwację ołtarza głównego, stalli i podłogi w prezbiterum świątyni, odnowiono ołtarze boczne i ambonę oraz zainstalowano system antywłamaniowy i przeciwpożarowy.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
KOMPLEKSOWYCH PRAC KONSERWATORSKICH - ROK 2010