O. Edgar Semeniuk - gwardian, proboszcz,

O. Sebastian Feret - wikary klasztoru, ekonom, katecheta, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza i Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej,

O. Godfryd Rakoczy - wikariusz parafii, opiekun Żywego Różańca,

O. Albert Drożyński - kapelan szpitala, asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,

O. Adrian Loryś - kapelan sióstr, referent duszpasterstwa trzeźwości, katecheta, kapelan DPS

O. Demetriusz Kmieć - katecheta, opiekun i Grupy Religino-Patriotycznej i Akcji Katolickiej,

Br. Piotr Zadora - zakrystian.