WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
I KATOLICKIEGO POGRZEBU

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych,
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie
 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

I Komunia święta
 • metryka chrztu dziecka.

Małżeństwo
 • metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałożeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzeb katolicki
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.

Parafia pod wezwaniem:
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Parafia erygowana:
12.XII.1989 r. przez biskupa sandomiersko-radomskiego Edwarda Materskiego.

Ulice Opatowa należące do parafii:
Bernardyńska, Ćmielowska, Graniczna, Klasztorna, Konopnickiej, Kościuszki, Lipowska, 1 Maja, Mickiewicza, Miłosza, Reja, Sempołowskiej, Słoneczna, Szpitalna, Świętokrzyska, Widok, Żeromskiego.

Wioski należące do parafii:
Adamów, Porudzie, Wąworków, Zochcin, Zochcinek.

Liczba wiernych: ok. 2500.

Szkoły znajdujące się na terenie parafii:

Samorządowy Zespół Szkół nr 1
(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
ul. Ćmielowska 2,

Zespół Szkół nr 2 (Liceum im.
B. Głowackiego), ul. Sempołowskiej 1.

Niepubliczne Technikum ZDZ,
ul. Ćmielowska 4

Kancelaria parafialna - godziny otwarcia:

- poniedziałek, wtorek, środa - 16:00-17:00
- czwartek, piątek, sobota - 8:00-9:00
- w nagłych przypadkach - całodobowo.