Cudowny obraz Matki Bożej Budsławskiej Budsław (Buda) Białoruś. W 1504 r. król Aleksander Jagiellończyk nadał bernardynom wieleńskim 6000 mórg lasu w powiecie mińskim, ujętych rzekami Serweczem, Terekiem i Zują, gdzie w tym samym jeszcze roku zakonnicy zbudowali prowizoryczne szłasy zwane budami wraz z prymitywnym pomieszczeniem na odprawianie modlitw i mszy dla braci, wysyłanych tam z Wilna do wyrębu i spławiania drewna do wieleńskiego klasztoru. Poza pracą w lesie prowadzili zakonnicy we wspomnianych drewnianych pomieszczeniach pustelniczy tryb zycia do lat 80-tych XVI w. Pod koniec tego stulecia pustelnia nad Serweczem nabrała szerokiego rozgłosu wśród okolicznej ludności dzięki objawieniom Matki Boskiej, jakie miały miejsce ok. 1588 r. W związku z tym wybudowano tam w 1589 r. obszerną drewnianą kaplicę dla licznie napływających pielgrzymów. Umieszczono w niej w wielkim ołtarzu obraz Nawiedzenia NMP, przywieziony z kościoła bernardynów w Wilnie, od którego i sama kapilica wzięła także wezwanie. Coraz większy napływ wiernych do łaskami słynącego obrazu, mający pewien związek z ogólnym nawrotem do katolicyzmu po przesileniu się na Litwie reformacji, sprawił, że ok. 1613 r. rozpoczęto budować w Budusławiu murowany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, a w nim w głównym ołtarzu umieszczono obraz Madonny pochodzący z kaplicy pałacowej Jana Paca, wojewody wieleńża Klemensa VIII, po swoim nawróceniu z kalwinizmu. Natomiast Obraz, który zasłynął cudami nie wrócił do Wilna, lecz do Opatowa. Umieszczona przy ołtarzu tabliczka z łacińskim napisem objaśnia, że w grobie pod wielkim ołtarzem spoczywa ciało Ojca Karola Lizieniewicza. Napis głosi: " 26 czerwca 1706 roku zmarł i w tym grobie spoczywa mąż wielkiej świątobliwości Ojciec Karol Liziniewicz, którego czyny jak za życia były nadzwyczajne, tak po śmierci zdumiewające".Zasłona obrazu Matki Bożej Pocieszenia

Obraz Matki Bożej Pocieszenia.
Nieznany jest autor obrazu i czas, kiedy został umieszczony w centrum ołtarza. Wiadomo jednak, że już w VII wieku w kronice konwentu opatowskiego bernardynów zwany był obrazem Matki Boskiej Pocieszenia i od tego czasu rozwijał się jego kult.


Obraz Matki Bożej Pocieszenia
(kliknij)


Program Regionalny