KLASZTOR I KOŚCIÓŁ OO.BERNARDYNÓW W OPATOWIE

ul. Klasztorna 3 , 27-500 Opatów