LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA


Grupa zrzeszająca ministrantów, którzy pełnią służbę przy ołtarzu podczas Mszy świętych oraz innych nabożeństw, a także lektorów, którzy czytaniem Pisma Świętego w czasie Eucharystii ubogacają naszą wspólnotę.

Spotkania:
każda sobota,
godz. 10:00 ministranci młodsi oraz kandydaci
godz. 11.00 ceremoniarze, lektorzy, ministranci starsi, salka ministrancka (obok zakrystii)

Opiekun: o. Anastazy.


FRANCISZKAŃSKA MŁODZIEŻ OAZOWA


Grupa, zajmująca się formacją dzieci i młodzieży w duchu franciszkańskim. Fundament formacji zaczerpnięty został z Ruchu Światło-Życie. FMO dzieli się na dwie gałęzie:

- formacja dzieci szkoły podstawowej - tzw. Oaza Dzieci Bożych - spotkania w każdą sobotę w godz. 10:00 - 12.00 salka franciszkańska
- formacja młodzieży gimnazjalnej i licealnej - Franciszkańska Młodzież Oazowa - spotkania w każdy piątek. Wspólnotę budujemy Mszą św. o godz. 18.00, następnie spotkanie formacyjne w salce franciszkańskiej.

Opiekun: o. Anastazy.


FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH


Inaczej: Trzeci zakon św. Franciszka, bracia i siostry od Pokuty. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie, którego członkowie uczestniczą w duchu zakonu franciszkańskiego, prowadząc życie apostolskie i zdążając do doskonałości chrześcijańskiej. Inspiratorem i pierwotnym założycielem tego zakonu jest św. Franciszek z Asyżu.

Spotkania:
2-ga niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 12:00, kościół,

Opiekun: o. Albert.


AKCJA KATOLICKA


Grupa zrzesza ludzi świeckich w różnym wieku, którzy we współpracy z kapłanami podejmują ewangelizację w swoich środowiskach życia. Najpierw starają się sami pogłębiać swoją wiarę, a następnie starają się emanować wartościami chrześcijańskimi. Podejmują też akcje charytatywne - organizują przedświąteczną pomoc w postaci paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin parafii.

Spotkania:
3-cia niedziela miesiąca, po Mszy św. wieczornej, salka franciszkańska.

Opiekun: o. Demetriusz.


RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA


Wspólnota składa się z tzw. "Róż różańcowych" - każda zawiera 20 osób, które codziennie modlą się wyznaczonym dziesiątkiem różańca w określonych intencjach. W ten sposób w "Róży" codziennie odmawiany jest cały różaniec (wszystkie 4 części). Raz w miesiącu następuje zmiana tajemnic różańcowych. W naszej parafii istnieje 7 "Róż" tworzonych przez dorosłych oraz 1 dziecięca i 1 młodzieżowa.
Zmiany tajemnic mają miejsce w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7:00,

Opiekun: o. Godfryd.


GRUPA RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA


Podejmuje formację duchowo-patriotyczną, w zgodzie z Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego. Z inicjatywy tej grupy w każdą 1 sobotę miesiąca ma miejsce w naszym kościele Msza św. wieczorna, a po niej różaniec w intencji naszej Ojczyzny.

Spotkania:
1-wsze środy miesiąca, po Mszy św. wieczornej, salka franciszkańska,

Opiekun: o. Demetriusz.