2017

JUBILEUSZ 550 LECIA OBECNOŚCI BERNARDYNÓW W OPATOWIE
18 czerwca 2017