Nazwa Projektu:"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013 i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."

W 2009 r. wymieniono zniszczone tynki na ścianach kościoła, odrestaurowano płyty epitafijne z północnej ściany świątyni, wykonano elewację fasady kościoła oraz rozpoczęto prace konserwatorskie ołtarza głównego.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
KOMPLEKSOWYCH PRAC KONSERWATORSKICH - ROK 2009